Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.
Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen.
Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een "verkeerde" beweging, na een operatie, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.
Degene die daar alles van af weet, is de fysiotherapeut: specialist in beweging.

De fysiotherapeut: specialist in beweging

Bijna 3 miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut.
Afhankelijk van uw situatie komt u naar de praktijk of, in sommige gevallen, komt de fysiotherapeut bij u thuis.
Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst vragen te stellen en te onderzoeken.
Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. De fysiotherapeut werkt met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders.  Samen met u kijkt de fysiotherapeut naar uw hulpvraag, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden.

Een behandeling duurt ongeveer een half uur. Voor de behandelingen staan verschillende mogelijkheden ter beschikking.
Massagetherapie, bewegingstherapie en verschillende fysische applicaties.
Ter ondersteuning geeft de fysiotherapeut advies en voorlichting.
U draagt actief bij aan uw herstel, ook het thuis oefenen is hierbij van belang.
Tijdens de behandelingen wordt er continu geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de veranderde situatie.
Goede communicatie tussen u en de fysiotherapeut is hierbij essentieel.
Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de klachten en de ernst ervan.

Direkte Toegankelijkheid

Sinds 2006 is er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig en kunt u rechtstreeks een afspraak maken. Er wordt dan een screening uitgevoerd, hierin wordt beoordeeld of uw klacht middels fysiotherapie verholpen kan worden. Wanneer dit het geval is zal er meteen gestart worden met de behandeling. In het geval dat uw klacht niet bij de fysiotherapeut thuis hoort zal er, met uw goedvinden, contact opgenomen worden met uw huisarts.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel "fysiotherapeut" is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt.
Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke B.I.G. register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit

Vanuit de beroepsorganisatie, het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en bij- en nascholingen.
Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.defysiotherapeut.com

 

UA-37163849-1