Medical taping

Medical taping concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd
in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.
Spieren zijn niet alleen nodig om te kunnen bewegen, maar zijn daarnaast ook belangrijk voor het goed functioneren van de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Voortbouwend op deze gedachte, werd een elastische tape ontwikkeld die de spieren in hun functie kan ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken.

Werking medical taping
Bij de meeste toepassingen van de tape wordt gebruik gemaakt van die elastische eigenschap. De huid van het te behandelen gebied wordt in gerekte positie gebracht, de tape wordt vervolgens op de huid neergelegd, de elasticiteit van de tape zorgt ervoor dat de huid iets wordt opgetild (liftende werking).
Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis (onderhuid), waar onder andere initiële lymfevaatjes, haarvaatjes en diverse afferente en efferente receptoren liggen. Door gebruik te maken van verschillende technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. Eén van de belangrijkste effecten is pijndemping door drukvermindering en circulatieverbetering.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfe-afvoer belemmerd, waardoor de druk op de nociceptoren (pijnsensoren) toeneemt.
Het lichaam vertaalt dit als pijn.
De liftende werking van de tape geeft een onmiddelijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfe-afvoer weer worden hersteld.
De druk op de nociceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert.
Automatisch maakt dat een meer fysiologisch cq. natuurlijk bewegingspatroon mogelijk, wat bevorderend is voor het weefselherstel.

De anti-allergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de gebruikte tape zorgen ervoor dat de tape probleemloos enkele dagen kan blijven zitten. Hij is water-resistent d.w.z. er kan mee gedouched of gezwommen worden.

Effecten
Door de tape met verschillende technieken toe te passen, kunnen diverse weefsels op te onderscheiden manieren beïnvloedt worden.

Samenvattend zijn de effecten als volgt in te delen:
spierfunctie verbetering door spanningsregulatie
belemmeringen in de bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
   (bloeduitstortingen en oedeem)
verminderen van pijn
ondersteunen van gewrichtsfunctie
stimuleren van bewegingsgevoel/ coördenatie/ proprioceptie
corrigeren van bewegingsrichting en houdingen
vergroten van de stabiliteit

Medical taping is meestal onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling.

Meer informatie over Medical Taping, ook bekend als Kinesio-taping, kunt u vinden op: www.fysiotape.nl  

UA-37163849-1