Oedeemtherapie

Oedeem 

Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in een deel van het lichaam en ontstaat door een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht.
We onderscheiden pitting oedeem en non-pitting oedeem.
Bij pitting oedeem blijft er een deukje achter in de huid, wanneer u een paar tellen met de duim in de huid drukt. Bij non-pitting oedeem gebeurt dit niet.

Vormen van oedeem

Lymfoedeem
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het weefsel door een disbalans in de aan- en afvoer van het vocht. Dit kan een gevolg zijn van een vermindering in de transportcapaciteit van het lymfesysteem zelf. Een tweede oorzaak kan zijn dat er zovéél vocht in het weefsel zit, terwijl het lymfesysteem goed werkt, dat het systeem dit vocht niet verwerkt krijgt.
Verdere informatie en uitleg hierover kunt u vinden achter het balkje:"manuele lymfedrainage" bij "SPECIALISATIES".

Veneus oedeem
Veneus oedeem ontstaat door een te hoge druk in het veneuze gedeelte van de bloedsomloop, waardoor teveel vocht uit de venen/aders wordt geperst.
Het lymfesysteem kan dit niet verwerken. Bekende oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld hoge bloeddruk, trombose en spataders.

Lipoedeem
Lipoedeem is een ophoging van vet en vocht in het weefsel. Door de aanwezigheid van teveel vetcellen is de afvoer van het oedeem door het lymfestelsel niet optimaal. Meer informatie kunt u vinden via www.lipv.nl

Hieronder vindt u een tabel met symptomen, waarmee de drie vormen van oedeem zijn te onderscheiden:

                                 Veneus Oedeem           Lymfoedeem              Lipoedeem

Kleur                        Blauw bij staan            Bleek bij staan            Bleek bij staan

Consistentie            Week tot hard              Week tot hard                 Week

Pitting /                   Pitting oedeem             Variabel pitting/           Non-pitting
non-pitting                                                      non-pitting                    oedeem
                                                                        
Drukpijn                   Plaatselijk licht           Niet drukpijnlijk             Drukpijnlijk
                                   drukpijnlijk 

Verdeling                 Tenen blijven                  Overal                      Tenen/voetrug
oedeem                       oedeemvrij                                                      oedeemvrij
                                              
Trofische                  Induratie*, hyper-       Hyperkeratose* en            Geen
stoornissen              pigmentatie, ulcera*     papillomatosis* 

Verbetering door           Ja                               Variabel                         Nee
hoog leggen 

* Induratie: plaatselijke verharding van weefsel door vorming van bindweefsel
* Ulcera: zweren
* Hyperkeratose: sterke verhoorning van de opperhuid
* Papillomatosis: ontwikkeling van vele gezwellen van de huid, soort wratjes

Hoe kunt u oedeem herkennen
Het begint meestal met een toename van spanning op de huid; het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn maar zal u wel hinderen in uw dagelijkse bezigheden.

Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL)
Voor een goede kwaliteit van de behandeling is het noodzakelijk dat patiënten
met (lymf)oedeem en oncologische patiënten (zie ook: www.kankerwiehelpt.nl) door gespecialiseerde fysiotherapeuten worden behandeld.
De fysiotherapeutische behandeling bij oedeemklachten en oncologische gerelateerde klachten vindt altijd plaats op verwijzing van een arts en wordt in principe door alle ziektekostenverzekeraars (grotendeels) vergoed als patiënten aanvullend verzekerd zijn.

Zekerheid over kwaliteit
Vanuit de beroepsorganisatie KNGF / NVFL wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van de oedeemfysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en bij- en nascholingen.
Meer informatie hierover kunt u vinden via www.nvfl.nl  

 

 

UA-37163849-1